Co robimy

Prowadzimy działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn we wszystkich kluczowych obszarach.

Sprawdź nasze projekty

Piramida z pionkami - postaciami ustawionymi na jej stopniach. Na najwyższym stoi lider

FAIR TO WOMEN. Konkurs dla pracodawców

Celem konkursu FAIR TO WOMEN. Konkurs dla pracodawców jest promowanie pracodawców, którzy wprowadzają rozwiązania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Dla przedsię...

LEX FEMINAE

LEX FEMINAE to przegląd i przygotowanie rozwiązań i zapisów formalnych i prawnych, które wyrównują sytuację kobiet na rynku pracy i zapobiegają wykluczaniu kobie...

KOBIETY W MEDIACH

Monitoring KOBIETY W MEDIACH ma charakter jakościowej oceny treści (przekazów) i obejmuje ogólnopolskie tytuły prasowe o największym zasięgu (dzienniki i tygodni...

SHE_RESOURCE.PL

SheResource.pl to projekt, którego celem jest utworzenie bazy danych kobiet, które z racji wykonywanego zawodu lub doświadczenia mogą być komentatorami dla poszczególnych wydarzeń z życia gospo...

Kobieta siedząca przy stole i robiąca notatki

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY

Uczestnictwo w WOMEN LEADERSHIP ACADEMY umożliwia pozyskanie i wzmocnienie kompetencji niezbędnych w rozwoju osobistym, budowaniu kariery zawodowej oraz aktywności społecznej i politycznej.

...
Dziewczyna z różowymi włosami

RÓŻOWY TO NIE STRATEGIA

W ramach projektu, promujemy i wyróżniamy komunikację marketingową opartą na potrzebach i oczekiwaniach kobiet. Ufamy, że przełoży się to na budowanie nowego wizerunku i wyrównywanie statusu ko...

WOMEN TO WOMEN

WOMEN TO WOMEN to cykliczne spotkania kobiet w miastach powiatowych, których celem jest wsparcie w aktywizacji kobiet w przestrzeni publicznej, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń, men...

Wystawa

WYSTAWA 'WOMEN EMPOWERMENT'

Kolekcjonujemy i licytujemy na aukcjach internetowych eksponaty do pierwszej w Polsce stałej wystawy dotyczącej działań na rzecz równych praw kobiet. Chcemy upamiętnić działalność tych kobiet i...

Sponsorzy: