Misja i Wizja

Woman holding red dart on light background, closeup. Space for text

NASZ CEL

Naszym celem jest podejmowanie działań na rzecz wzmacniania pozycji kobiet aby mogły w pełni realizować się zawodowo, a także aktywnie angażować się w sferę publiczną jako obywatelki, aktywistki, wyborcy, kandydatki i liderzy.

NASZA MISJA

Naszą misją jest wyposażenie kobiet w niezbędne umiejętności i kompetencje, aby mogły skutecznie rywalizować na rynku pracy, przyjmować role przywódcze i aktywnie konkurować w życiu społecznym i publicznym.

NASZA WIZJA

W naszej wizji Polska to kraj równych szans i równych możliwości dla kobiet i mężczyzn zarówno  w zakresie równego wynagrodzenia, równych szans rozwoju zawodowego oraz jak i kariery w życiu społecznym i publicznym.

Nasze wartości

Wyjdź ze strefy komfortu

Mierz wyżej. Możemy zburzyć szklany sufit

Myśl poza schematami

Stale szukaj możliwości i dobrze z nich korzystaj

Zacznij działać. Nie bój się.

Nie bądź jak inni. Wyróżniaj się!

Inspiruj, aby coś zmienić.

Cokolwiek robisz, zostaw ślad.

Szanuj przeszłość. Wpływaj na przyszłość.

Nie zaczynaj od początku. Doceń tych, którzy byli przed tobą. Zmieniaj rzeczywistość od momentu, w którym poprzednicy poprzestali

Szanuj innych. Niech inni cię respektują.

Komunikuj się pewnie i jasno. Uzasadniaj swoje zdanie. Zrozum innych. Odpowiadaj na pytania, które wymagają odpowiedzi i żądaj tego samego w zamian. Zrozum innych

Bądź pryncypalna.

Trzymaj się zasad