polska

O nas

Instytut Vox Feminae

jest organizacją pozarządową, której celem jest wyrównywanie szans kobiet w życiu zawodowym, społecznym i publicznym poprzez działania własne oraz we współpracy z instytucjami prywatnymi i publicznymi na wszystkich szczeblach.

Działamy na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy, zmiany polityki medialnej oraz zmiany polityki wobec kobiet poprzez zmianę oblicza polityki – dzięki wzmacnianiu pozycji kobiet w Polsce. Tylko pełna partycypacja kobiet w biznesie, życiu społecznym i publicznym stanowić będzie o państwie w pełni demokratycznym.

Widzimy potrzebę zmiany obecnego stanu rzeczy i chcemy dążyć do wyrównania szans kobiet, aby mogły swobodnie podejmować decyzje w życiu prywatnym, zawodowym i publicznym.

Nasza misja i wizja

W naszej wizji Polska to kraj, w którym kobiety mają prawdziwie równe szanse w aspekcie socjalno-ekonomicznym, w rozwoju zawodowym, w życiu społecznym i publicznym.

Naszą misją jest wyposażenie kobiet w niezbędne umiejętności i kompetencje, aby mogły skutecznie rywalizować na rynku pracy, przyjmować role przywódcze i aktywnie konkurować w życiu społecznym i publicznym.

Naszym celem jest wyrównanie szans na rynku pracy, aby kobiety mogły w pełni realizować się na stopie zawodowej oraz zmiana oblicza polityki dzięki wzmacnianiu pozycji kobiet poprzez aktywne angażowanie się kobiet w sferę publiczną jako obywatele, aktywistki, wyborcy, kandydatki i liderzy. 

Promujemy wartości:

Mierz wyżej. Działaj. Nie bądź jak inni. Szanuj przeszłość. Zmień przyszłość. Szukaj innowacji.

Bądź pryncypalna. Bądź autorytetem.

Cele statutowe Instytutu Vox Feminae

  • działalność na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie i w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym 
  • działalność na rzecz poprawy warunków umożliwiających kobietom ich wszechstronny rozwój,
  • działalność na rzecz zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w uczestnictwie w życiu publicznym oraz podejmowanie działań, by władze publiczne wszystkich szczebli odpowiadały na wyzwania wszystkich obywateli,
  • działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
  • działalność na rzecz edukacji społeczeństwa,
  • mobilizacja kobiet do obywatelskiej aktywności, rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich nastawionych na współdziałanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania kobiet,  
  • działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, w tym tworzenie warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet,