Ogłoszenie 7

W związku z realizacją projektu kierowanego do kobiet pod nazwą „Forum 52%” poszukujemy administratora strony internetowej. Prosimy o przesłanie oferty na bieżącą administrację strony internetowej w czasie trwania projektu. W ramach usługi, oczekujemy czuwania nad poprawnością prezentacji strony, dokonywania koniecznych poprawek, aktualizacji i zmian. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 11.09.2023 r. na adres voxfeminae.org@gmail.com. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

Ogłoszenie 6

W związku z realizacją projektu kierowanego do kobiet pod nazwą „Forum 52%” chcielibyśmy prosić o przesłanie oferty na bieżącą kontrolę księgową, w tym: bieżącą kontrolę budżetu, rozliczanie dokumentów księgowych, faktur i ponoszonych kosztów, kontrola dowodów księgowych i poprawności dokumentów, obsługa kadr i płac oraz końcowe rozliczenie projektu. 

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 25.08.2023 r. na adres voxfeminae.org@gmail.com. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

Ogłoszenie 5

W związku z realizacją projektu kierowanego do kobiet pod nazwą „Forum 52%” przyjmujemy oferty na stworzenie profilu w mediach społecznościowych oraz utworzenie co najmniej 50 wpisów w okresie do 31.12.2023 r.  

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 21.07.2023 r. na adres voxfeminae.org@gmail.com. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

 

Ogłoszenie 4

W związku z realizacją projektu kierowanego do kobiet pod nazwą „Forum 52%” poszukujemy wykonawcy strony internetowej. Prosimy o przesłanie oferty na realizację strony internetowej projektu, w tym: przygotowanie projektu szkieletu, interfejsu i wykonanie strony internetowe, wykup i zakup domeny, opracowanie treści, wybór i wynajem serwera, techniczne wykonanie strony internetowej, wprowadzenie treści, zakup zdjęć oraz zamieszczenie strony na serwerze. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 15.07.2023 r. na adres voxfeminae.org@gmail.com. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

Ogłoszenie 3

W związku z realizacją projektu kierowanego do kobiet pod nazwą „Forum 52%” prosimy o składanie ofert na organizację szkoleń – spotkań stacjonarnych w Dobczycach.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 4.07.2023 r. na adres voxfeminae.org@gmail.com. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

 

Ogłoszenie 2

W związku z realizacją projektu kierowanego do kobiet pod nazwą „Forum 52%” prosimy o przesłanie oferty promocji projektu w lokalnych środowiskach (w ofercie proszę ująć koszt dojazdów na spotkania do Dobczyc, noclegi oraz działania PR kierowane do lokalnych mediów). Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 03.07.2023 r. na adres voxfeminae.org@gmail.com. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

Ogłoszenie 1

W związku z realizacją projektu skierowanego do kobiet pod nazwą „Forum 52%” poszukujemy firm lub osób gotowych do współpracy do opracowania harmonogramu szkolenia kierowanego do kobiet na podstawie wytycznych Zleceniodawcy, oraz zaproponowania wykładowców dla realizacji projektu „Forum52%”. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 3.06.2023 r. na adres voxfeminae.org@gmail.com. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi oferentami.