polska

Nasze projekty

FAIR TO WOMEN to projekt, którego nadrzędnym celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet. Dla organizacji, które posiadają tytuł pracodawcy Fair to Women, to wyraz uznania oraz nagrodzenie najlepszych praktyk i osiągnięć organizacji w zakresie rozwiązań GE .

Poprzez Forum 52% chcemy dążyć do zwiększenia udział kobiet w polityce, co pomoże w przełamywaniu stereotypów związanych z płcią i promowaniu równości, a przywództwo kobiet przyczyni się do stworzenia bardziej pokojowego i stabilnego świata. Udział kobiet w życiu politycznym ma zasadnicze znaczenie dla zdrowej demokracji.

Monitoring Mediów

Stereotypowy wizerunek kobiet w społeczeństwie jest w dużej mierze kreowany przez środki masowego przekazu w tym w szczególności w przekazie reklamowym. Monitoring ma charakter jakościowej oceny treści (przekazów) i obejmuje ogólnopolskie tytuły prasowe o największym zasięgu (dzienniki i tygodniki), największe horyzontalne portale internetowe, ogólnopolskie telewizje informacyjne, największe ogólnopolskie rozgłośnie radiowe oraz agencje prasowe.

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY

Celem WLA jest zapewnienie kobietom szkoleń technicznych i praktycznych.Oferujemy rozwój w następujących obszarach tematycznych: rozwój kariery, przywództwo, organizacja i prowadzenie, kampanii społecznych i politycznych, techniki negocjacji i umiejętność budowania wsparcia, przemówienie publiczne. Korzyści, jakie niesie za sobą uczestnictwo w WLA to pozyskanie i wzmocnienie umiejętności i techniki, które posłużą zwiększeniu roli kobiet w Polsce.

Viva Feminae

VIVA FEMINAE! to cykliczne spotkania kobiet, których celem jest wsparcie kobiet, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń, mentoring, promowanie świadomości i uznania znaczenia udziału kobiet w życiu społecznym i zawodowym.

FAIR TO WOMEN to projekt, którego nadrzędnym celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

Dla organizacji, które posiadają tytuł pracodawcy Fair to Women, to wyraz uznania oraz nagrodzenie najlepszych praktyk i osiągnięć organizacji w zakresie rozwiązań GE .

Poprzez Forum 52% chcemy dążyć do zwiększenia udział kobiet w polityce, co pomoże w przełamywaniu stereotypów związanych z płcią i promowaniu równości, a przywództwo kobiet przyczyni się do stworzenia bardziej pokojowego i stabilnego świata. Udział kobiet w życiu politycznym ma zasadnicze znaczenie dla zdrowej demokracji.


Stereotypowy wizerunek kobiet w społeczeństwie jest w dużej mierze kreowany przez środki masowego przekazu w tym w szczególności w przekazie reklamowym. Monitoring ma charakter jakościowej oceny treści (przekazów) i obejmuje ogólnopolskie tytuły prasowe o największym zasięgu (dzienniki i tygodniki), największe horyzontalne portale internetowe, ogólnopolskie telewizje informacyjne, największe ogólnopolskie rozgłośnie radiowe oraz agencje prasowe. 

 

Celem WLA jest zapewnienie kobietom szkoleń technicznych i praktycznych.Oferujemy rozwój w następujących obszarach tematycznych: rozwój kariery, przywództwo, organizacja i prowadzenie, kampanii społecznych i politycznych, techniki negocjacji i umiejętność budowania wsparcia, przemówienie publiczne.

Korzyści, jakie niesie za sobą uczestnictwo w WLA to pozyskanie i wzmocnienie umiejętności i techniki, które posłużą zwiększeniu roli kobiet w Polsce.

VIVA FEMINAE!  to cykliczne spotkania kobiet, których celem jest wsparcie kobiet, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń, mentoring, promowanie świadomości i uznania znaczenia udziału kobiet w życiu społecznym i zawodowym.