Nasze projekty

FAIR TO WOMEN

FAIR TO WOMEN to projekt, którego nadrzędnym celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.
Dla organizacji, które posiadają tytuł pracodawcy Fair to Women, to wyraz uznania oraz nagrodzenie najlepszych praktyk i osiągnięć organizacji w zakresie rozwiązań GE .

LEX FEMINAE

LEX FEMINAE

Celem LEX FEMINAE jest przegląd i przygotowanie rozwiązań i zapisów prawnych, które wyrównują sytuację kobiet na rynku pracy i zapobiegają wykluczaniu kobiet. Ponadto, w ramach projektu przygotowane są projekty dążące do zmiany postrzegania roli kobiety w społeczeństwie, w tym zmiany polityki medialnej wobec kobiet.

MONITORING MEDIÓW

MONITORING MEDIÓW

Stereotypowy wizerunek kobiet w społeczeństwie jest w dużej mierze kreowany przez środki masowego przekazu w tym w szczególności w przekazie reklamowym. Monitoring ma charakter jakościowej oceny treści (przekazów) i obejmuje ogólnopolskie tytuły prasowe o największym zasięgu (dzienniki i tygodniki), największe horyzontalne portale internetowe, ogólnopolskie telewizje informacyjne, największe ogólnopolskie rozgłośnie radiowe oraz agencje prasowe.

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY

Celem WLA jest zapewnienie kobietom szkoleń technicznych i praktycznych.Oferujemy rozwój w następujących obszarach tematycznych:
• rozwój kariery • przywództwo • organizacja i prowadzenie, kampanii społecznych i politycznych • techniki negocjacji i umiejętność budowania wsparcia • przemówienie publiczne.

Korzyści, jakie niesie za sobą uczestnictwo w WLA to pozyskanie i wzmocnienie umiejętności i techniki, które posłużą zwiększeniu roli kobiet w Polsce.

VIVA FEMINAE!

VIVA FEMINAE!

VIVA FEMINAE! to cykliczne spotkania kobiet, których celem jest wsparcie kobiet, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń, mentoring, promowanie świadomości i uznania znaczenia udziału kobiet w życiu społecznym i zawodowym.