Nowe zasady konkursu Fair to Women

Fair to Women promuje ideę równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy oraz certyfikuje tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet, w tym przede wszystkim w zakresie równości płac, programów wspierających łączenie życia prywatnego i zawodowego, udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych czy równościową kulturę organizacyjną.  

VIVA FEMINAE!

Kobiety pracujące w pełnym wymiarze godzin w Polsce nadal zarabiają mniej niż mężczyźni i nadal są niedoreprezentowane w wyższych partiach hierarchii firm. Równość płci tymczasem, powinna być postrzegana jako cel strategiczny i operacyjny w taki sam sposób, jak prawa pracownicze, prawa człowieka i zrównoważony rozwój zawarte w celach ONZ. Niektóre międzynarodowe firmy realizują szkolenia dla pracowników w zakresie różnorodności i starają się by zapewnić równość szans kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach organizacji. Jest to jednak tylko kropla w morzu potrzeb.

Ogólnopolskie badanie samooceny własnej kobiet.

Życie kobiet to wielowymiarowy obszar badawczy i wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Wchodzenie w podwójną rolę jaką pełnią kobiety – zawodową i opiekuńczą, jest mocno uwarunkowane kulturowo. Tradycyjne role przypisane kobiecie – gospodyni domowej i opiekunki domowego ogniska oraz pełnoetatowego pracownika nie są już tak typowe jak kiedyś, jednak nadal zdecydowana większość kobiet łączy te role czy to z wyboru, czy z konieczności, czy z nieświadomego ukierunkowania.