VIVA FEMINAE!

Kobiety pracujące w pełnym wymiarze godzin w Polsce nadal zarabiają mniej niż mężczyźni i nadal są niedoreprezentowane w wyższych partiach hierarchii firm. Równość płci tymczasem, powinna być postrzegana jako cel strategiczny i operacyjny w taki sam sposób, jak prawa pracownicze, prawa człowieka i zrównoważony rozwój zawarte w celach ONZ. Niektóre międzynarodowe firmy realizują szkolenia dla pracowników w zakresie różnorodności i starają się by zapewnić równość szans kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach organizacji. Jest to jednak tylko kropla w morzu potrzeb.

Celem naszego nowego projektu Viva Feminae jest wzmocnienie młodych kobiet na ich ścieżce zawodowej poprzez uświadomienie kwestii związanej z równością płci w miejscu pracy. W przyszłości będzie mogła ona pozytywnie wpłynąć na rozwój ich kariery, zadowolenia z pracy i życiowego spełnienia. 

Viva Feminae to cykliczne spotkania kierowane do młodych kobiet i mężczyzn, którzy wkrótce wejdą w życie zawodowe i będą kształtować przyszłe postawy, kulturę organizacji i przyszłe miejsca pracy, w których temat równych szans kobiet i mężczyzn powinien być traktowany z należytą uwagą. W ramach spotkań przewidziane są dwa wykłady w czasie których przedstawione będą zagadnienia takie jak: 1) Gdzie są kobiety, 2) Równouprawnienie i równe traktowanie – wprowadzenie do tematu, 3) Płeć a rynek pracy – równe traktowanie w miejscu pracy, stereotypy i bariery w pracy, 4) Dyskryminacja i inne zjawiska w pracy, 5) Źródła nierównych szans, 6)Wypracowanie działań równościowych w miejscu pracy. Kultura organizacji, 7) Siła koalicji i sieci współpracy, 8) Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu – dobre praktyki na przykładzie firm działających w Polsce, 9) Co ja mogę zrobić by zmienić sytuację? 10) Media społecznościowe w służbie równego traktowania

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PGNiG.