polska

Nowe zasady konkursu Fair to Women

Fair to Women promuje ideę równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy oraz certyfikuje tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet, w tym przede wszystkim w zakresie równości płac, programów wspierających łączenie życia prywatnego i zawodowego, udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych czy równościową kulturę organizacyjną.  

 O certyfikację  mogą̨ wystąpić firmy, które prowadzą działalność na terenie Polski i mieszczą się w przedziale średniej lub dużej organizacji. W ocenie audytorzy biorą pod uwagę wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o certyfikat muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter stały i kompleksowy. Oceny nadesłanych zgłoszeń i dokonują audytorzy.

 Ze względu na dużą liczbę zgłaszanych ankiet do konkursu i konieczności ich oceny w krótkim czasie, organizacja konkursu uległa zmianie. Przypominamy, że od czerwca 2022 przyjmujemy zgłoszenia firm w trybie ciągłym. Pozytywna ocena audytorów i uzyskanie certyfikatu firmy “Fair to Women” pozwalają na udział w konkursie „Top of” Fair to Women.