polska

Ogólnopolskie badanie samooceny własnej kobiet

Życie kobiet to wielowymiarowy obszar badawczy i wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Wchodzenie w podwójną rolę jaką pełnią kobiety – zawodową i opiekuńczą, jest mocno uwarunkowane kulturowo. Tradycyjne role przypisane kobiecie – gospodyni domowej i opiekunki domowego ogniska oraz pełnoetatowego pracownika nie są już tak typowe jak kiedyś, jednak nadal zdecydowana większość kobiet łączy te role czy to z wyboru, czy z konieczności, czy z nieświadomego ukierunkowania. Tymczasem wykorzystanie potencjału tkwiącego w kobietach jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego. 

Kobiety poza formalnym przygotowaniem, mają cechy i umiejętności, niezbędne współczesnym menedżerom – intuicję i umiejętności komunikowania się oraz współpracy, negocjowania i dochodzenia do kompromisu, dostrzegania ludzi jako głównego kapitału. Mimo takich zasobów, kobiety nie konkurują o wysokie stanowiska w pracy i rzadko biorą aktywny udział w życiu politycznym.

Badanie będzie prowadzone za pomocą ankiety. Zastosowanie takiej techniki zapewni poczucie wygody i anonimowości respondentkom.  Zgromadzony w ramach badania zewnętrznego materiał zostanie poddany analizie statystycznej. Wyniki badania opublikowane będą na naszej stronie. 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji LOTTO.