polska

Monitoring mediów

Rola mediów jest bardzo ważna dla przyspieszenia wzmacniania kobiet

Środki masowego przekazu, podobnie jak wszystkie media społecznościowe, są dobrymi i praktycznymi środkami, aby poprzez rozpowszechnianie zdrowych koncepcji bycia kobietą zwiększyć rolę kobiet we współczesnym społeczeństwie, przekazywać dobre przykłady i wyniki jakie kobiety osiągają w wielu dziedzinach ekonomii i poza nią, społeczne względy kobiet, dając tym samym młodym kobietom przykłady wzmocnienia pozycji ekonomicznej.

 

 

Od kobiet tradycyjnie oczekuje się, że będą przede wszystkim koncentrować się na środowisku domowym. Postrzegane przez kobietę zainteresowania związane z domem i promowanie takich wzorów niekorzystnie wpływają na wyniki wzmacniania kobiet.

 

Dominacja mężczyzn w mediach

Dane z 2021 r. ukazują ewidentną dominację mężczyzn w mediach. Istnieje bardzo znacząca przewaga mężczyzn jako twórców materiałów dziennikarskich, ekspertów, specjalistów, polityków. Zauważyć można również, że tematyka materiałów nie zmieniła proporcji, ponieważ w tematach nawet bezpośrednio dotykających kobiet, głos częściej zabierali mężczyźni.


Nisk reprezentacja kobiet wynika z miejscem kobiet w polskiej przestrzeni publicznej. Media odzwierciedlają to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Osoby najczęściej wypowiadające się w mediach to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe czy zajmujące kluczowe funkcje w organizacjach różnego typu. Należy jednak walczyć o podniesienie reprezentacji kobiet w mediach, aby przedstawiane w nich obrazy nie były jedynie związane z perspektywą męską.

Reprezentacja kobiet w mediach w naturalny sposób wzrośnie, gdy w ogóle wzrośnie rola kobiet w przestrzeni społecznej.

Dziennikarki i prezenterki w mediach

Badanie trzech najpopularniejszych serwisów informacyjnych w Polsce w 2021 r. pokazało, że zdecydowanie częściej w materiałach dziennikarskich zamieszczano wypowiedzi mężczyzn (75 proc.). Liczba komentarzy udzielanych przez kobiety była o 6424 niższa i stanowiła 25 proc. wszystkich wypowiedzi. Główne wydania serwisów telewizyjnych najczęściej prowadziły kobiety – prezenterki witały widzów w 55 proc. analizowanych serwisów. Najwięcej programów poprowadziła Anita Werner z TVN (34). TVN był jedyną stacją, w której to mężczyźni częściej byli gospodarzami Faktów (62 proc.). Udział kobiet prowadzących główne wydanie „Wiadomości” wynosił 67 proc., a „Wydarzeń” 61 proc..

Duża dysproporcja jest również na polu autorstwa materiałów przygotowywanych do głównych wydań serwisów informacyjnych. Aż trzy na cztery publikacje podpisane były imieniem i nazwiskiem mężczyzny. Najlepiej sytuacja wygląda w serwisach TVN, gdzie kobiety odpowiedzialne były za 38 proc. materiałów. Największa przepaść występuje w Wiadomościach TVP, gdzie autorki stanowiły tylko 9 proc. W Wydarzeniach Polsatu wykorzystano natomiast 29 proc. dziennikarskich materiałów kobiet.

Udział kobiet w debacie publicznej, na podstawie telewizyjnych serwisów informacyjnych.


Równouprawnienie w mediach pozostaje pustą deklaracją – odsetek kobiet wypowiadających się w „Wiadomościach” TVP, „Faktach” TVN oraz „Wydarzeniach” Polsatu w 2021 r. wyniósł 25 proc. – o 1 pkt. proc. (!) więcej niż w 2013 roku. Telewizyjne serwisy to ciągle podstawowe źródło informacji dla znacznej części naszego społeczeństw, tymczasem na szklanym ekranie nadal dominuje męski punkt widzenia.

 

 

Deficyt równowagi płci w najpopularniejszych telewizyjnych serwisach informacyjnych.

 

Liczba mężczyzn (9535, czyli 75 proc.) wypowiadających się w materiałach vs liczba kobiet (3111, czyli 25 proc.). Największą dysproporcję płci odnotowano w „Wiadomościach” TVP, w których udział wypowiadających się kobiet wyniósł tylko 21 proc. – co pokazuje ewidentną dominację mężczyzn w mediach. 

 

Monitoring mediów

Rola mediów jest bardzo ważna dla przyspieszenia wzmacniania kobiet.

Środki masowego przekazu, podobnie jak wszystkie media społecznościowe, są dobrymi i praktycznymi środkami, aby poprzez rozpowszechnianie zdrowych koncepcji bycia kobietą zwiększyć rolę kobiet we współczesnym społeczeństwie, przekazywać dobre przykłady i wyniki jakie kobiety osiągają w wielu dziedzinach ekonomii i poza nią, społeczne względy kobiet, dając tym samym młodym kobietom przykłady wzmocnienia pozycji ekonomicznej.

Od kobiet tradycyjnie oczekuje się, że będą przede wszystkim koncentrować się na środowisku domowym. Postrzegane przez kobietę zainteresowania związane z domem i promowanie takich wzorów niekorzystnie wpływają na wyniki wzmacniania kobiet.

Dominacja mężczyzn w mediach

Dane z 2021 r. ukazują ewidentną dominację mężczyzn w mediach. Istnieje bardzo znacząca przewaga mężczyzn jako twórców materiałów dziennikarskich, ekspertów, specjalistów, polityków. Zauważyć można również, że tematyka materiałów nie zmieniła proporcji, ponieważ w tematach nawet bezpośrednio dotykających kobiet, głos częściej zabierali mężczyźni.


Nisk reprezentacja kobiet wynika z miejscem kobiet w polskiej przestrzeni publicznej. Media odzwierciedlają to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Osoby najczęściej wypowiadające się w mediach to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe czy zajmujące kluczowe funkcje w organizacjach różnego typu. Należy jednak walczyć o podniesienie reprezentacji kobiet w mediach, aby przedstawiane w nich obrazy nie były jedynie związane z perspektywą męską.

Reprezentacja kobiet w mediach w naturalny sposób wzrośnie, gdy w ogóle wzrośnie rola kobiet w przestrzeni społecznej.

Dziennikarki i prezenterki w mediach

Badanie trzech najpopularniejszych serwisów informacyjnych w Polsce w 2021 r. pokazało, że zdecydowanie częściej w materiałach dziennikarskich zamieszczano wypowiedzi mężczyzn (75 proc.). Liczba komentarzy udzielanych przez kobiety była o 6424 niższa i stanowiła 25 proc. wszystkich wypowiedzi. Główne wydania serwisów telewizyjnych najczęściej prowadziły kobiety – prezenterki witały widzów w 55 proc. analizowanych serwisów. Najwięcej programów poprowadziła Anita Werner z TVN (34). TVN był jedyną stacją, w której to mężczyźni częściej byli gospodarzami Faktów (62 proc.). Udział kobiet prowadzących główne wydanie „Wiadomości” wynosił 67 proc., a „Wydarzeń” 61 proc..

Duża dysproporcja jest również na polu autorstwa materiałów przygotowywanych do głównych wydań serwisów informacyjnych. Aż trzy na cztery publikacje podpisane były imieniem i nazwiskiem mężczyzny. Najlepiej sytuacja wygląda w serwisach TVN, gdzie kobiety odpowiedzialne były za 38 proc. materiałów. Największa przepaść występuje w Wiadomościach TVP, gdzie autorki stanowiły tylko 9 proc. W Wydarzeniach Polsatu wykorzystano natomiast 29 proc. dziennikarskich materiałów kobiet.

Udział kobiet w debacie publicznej, na podstawie telewizyjnych serwisów informacyjnych.

Równouprawnienie w mediach pozostaje pustą deklaracją – odsetek kobiet wypowiadających się w „Wiadomościach” TVP, „Faktach” TVN oraz „Wydarzeniach” Polsatu w 2021 r. wyniósł 25 proc. – o 1 pkt. proc. (!) więcej niż w 2013 roku. Telewizyjne serwisy to ciągle podstawowe źródło informacji dla znacznej części naszego społeczeństw, tymczasem na szklanym ekranie nadal dominuje męski punkt widzenia.

Deficyt równowagi płci w najpopularniejszych telewizyjnych serwisach informacyjnych.

Liczba mężczyzn (9535, czyli 75 proc.) wypowiadających się w materiałach vs liczba kobiet (3111, czyli 25 proc.). Największą dysproporcję płci odnotowano w „Wiadomościach” TVP, w których udział wypowiadających się kobiet wyniósł tylko 21 proc. – co pokazuje ewidentną dominację mężczyzn w mediach.

Vox Feminae Institute, 33/13 Nowy Świat , 00-029 Warsaw, voxfeminae.org@gmail.com

NIP: 5252809695, Account: 31 1140 2004 0000 3002 7954 2165